Gospodarno in odgovorno 2019


GENERALNI POKROVITELJ

Program (PDF)

Prijavnica (PDF)

STROKOVNO POSVETOVANJE 2019

Krožna ekonomija za boljši zrak
in manj odpadkov

Moravske Toplice, 11. in 12. APRIL 2019FOTOGALERIJA ter SMERNICE IN SKLEPI 2019


Pokrovitelji:

Zadnja sprememba strani: 03.05.2019

Spoštovani!

Krožna ekonomija je vseobsegajoči pojem, s katerim opredeljujemo postopni prehod človeške družbe iz faze potrošništva v fazo učinkovite rabe naravnih virov in zadovoljevanje naših potreb v skladu z omejenostjo našega planeta.
Namen letošnjega posveta je povezati krožno ekonomijo z dvema resnima problemoma današnje družbe, tudi Slovenije: onesnaževanjem zraka in nesmotrnim gospodarjenjem z odpadki.
Na področju zmanjšanja emisij v zrak se bomo posvetili vsebini in ukrepom v bodočem Nacionalnem energetsko - podnebnem načrtu (NEPN), ki ga mora Slovenija do konca tega leta oddati v pregled EU (skladno z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o upravljanju energetske unije, Ur. L. EU str. L 328, 1÷77). Zahtevnost tega dokumenta dopolnjuje še sporočilo Evropske komisije Čisti planet za vse (angl. COM(2018) 773 final), ki predstavlja dolgoročno strateško vizijo za napredno, moderno, konkurenčno in klimatsko nevtralno gospodarstvo ter osnutek NEPN, ki ga je Ministrstvo za infrastrukturo poslalo decembra lani v Bruselj (Portal Energetika - MzI). Pred nami je izjemno zahtevna naloga priprave za vse deležnike sprejemljivega NEPN, ki ga bomo morali opraviti v enem letu in nato naslednjih deset let skrbeti za izvajanje tam zapisanega. Ne gre namreč za pisne obljube, temveč za načrt aktivnosti, katerih neizvajanje bi imelo negativne finančne posledice za državo in s tem tudi za nas – prebivalce.
Na področju gospodarjenja z odpadki bomo obravnavali uvajanje trajnostnih načinov ravnanja, predvsem izločanja plastike iz izdelkov široke potrošnje, ponovni uporabi rabljenih izdelkov oziroma komponent, vzpostavljanju učinkovitih reciklažnih krogov za izrabo odpadkov kot materiala ali njihove toplotne vsebnosti. Slednjemu bomo posvetili posebno pozornost, saj moramo trenutno iskati (in plačevati) za tovrstno obdelavo naših ločeno zbranih frakcij storitve v tujini.

Vsebina posveta

Posvet bo izjemno aktualen in interaktiven, razdeljen v sedem panelov na dva dneva. Posamezni panel bo vseboval uvodno predstavitev in kratke referate strokovnjakov, nato bo sledila razširjena moderirana razprava z udeleženci posveta. Opredelitev smeri razvoja na področju krožne ekonomije in odgovore na odprta aktualna vprašanja iz obravnavanega področja bodo moderirali priznani strokovnjaki:

Panel 1: dr. Peter Novak
KROŽNO GOSPODARSTVO V NACIONALNEM ENERGETSKEM IN PODNEBNEM NAČRTU SLOVENIJE

Panel 2 in 3: dr. Viktor Grilc, dr. Tomaž Vuk
ENERGIJA IZ ODPADKOV

Panel 4: Borut Hočevar
OKOLJSKO KOMUNICIRANJE

Panel 5: mag. Jorg Hodalič
ZAKONODAJA SLOVENIJE: Gradnja objektov in integralna gradbena dovoljenja, IED dovoljenja, splošna okoljevarstvena dovoljenja, emisije in naprave za uporabo biomase

Panel 6: dr. Lučka Kajfež Bogataj
KAKOVOST ZUNANJEGA ZRAKA

Panel 7: Ivan Kukovec
ZRAK IN DIMNIKARSKA DEJAVNOST


CILJI STROKOVNEGA POSVETA:

Krožno gospodarstvo za manj odpadkov

 • predstavitev potencialov in glavnih ovir v krožnem gospodarstvu za prehod na brezogljično družbo,
 • vloga krožnega gospodarstva v nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu Slovenije,
 • vloga in pomen slovenskega gozdarstva v krožni ekonomiji,
 • predstavitev učinkovitih reciklažnih krogov za izrabo odpadkov kot materiala,
 • potenciali slovenskega gospodarstva, sposobnost tehnologij in razvojne usmeritve pri termični obdelavi odpadkov,
 • termična izraba odpadkov – načrti v Republiki Sloveniji,
 • pravni vidiki termične izrabe odpadkov v Sloveniji – ovire pri razvoju dobrih praks,
 • seznanitev z izkušnjami termične izrabe odpadkov v Švici, Avstriji, Srbiji in na ravni EU nasploh,
 • razprava z zakonodajalcem o gradnji objektov in integralnih gradbenih dovoljenjih ter IED dovoljenjih,
 • strategije komuniciranja z javnostjo, vpliv NVO in drugih deležnikov s svojimi mnenji o vplivih na okolje, kako se ustvarja javno mnenje, vloga medijev, politike, NVO in civilnih iniciativ na končne okoljske rešitve.

Krožno gospodarstvo za boljšo kakovost zraka

 • učinki izvajanja podnebnih in energetskih politik na lokalno kakovost zunanjega zraka,
 • priprava Nacionalnega energetsko-podnebnega načrta in aktivnosti na področju varstva zraka,
 • aktivnosti države na področju kakovosti zraka,
 • pomen nadzora kurilnih naprav in ustreznih goriv,
 • organizacija dimnikarske službe za doseganje boljše kakovosti zunanjega zraka,
 • ozaveščanje prebivalstva o problematiki onesnaženega zraka,
 • vpliv onesnaževal zunanjega zraka na zdravje ljudi,
 • izmenjava znanja, informacij in izkušenj na področju varstva zraka v podporo odločanju na lokalni in nacionalni ravni.

KOMU JE NAMENJEN STROKOVNI POSVET:

 • občinskim, območnim in državnim službam varstva okolja,
 • menedžerjem in strokovnjakom iz komunalnih, reciklažnih in dimnikarskih podjetij,
 • inšpekcijskim službam, izvajalcem monitoringov in analiz,
 • povzročiteljem odpadkov, zavezancem podaljšanih shem,
 • raziskovalcem s področja snovne in energetske učinkovitosti ter trajnostnega razvoja,
 • raziskovalcem s področja varovanja zraka,
 • lokalnim energetskim agencijam,
 • nevladnim organizacijam in študentom strok s področja varstva okolja.

Kotizacija

in ostale informacije za udeležence

Kotizacija

Kotizacija za udeležence dvodnevnega posveta znaša 250,00 € na osebo (z DDV), za člane NVO, šole in študente 100,00 € na osebo (z DDV). V ceno so vključeni stroški za pogostitev med odmori, dve kosili, svečana večerja, gradivo in zbornik. Kotizacija za udeležence enodnevnega posveta (1. ali 2. dan) je 150,00 € na osebo (z DDV), za člane NVO, šole in študente 50,00 € na osebo (z DDV). V ceno so vključeni stroški za pogostitev med odmori, kosilo, svečana večerja, gradivo in zbornik. Za drugega, tretjega ali več udeležencev iz iste organizacije se prizna 10%-ni popust na kotizacijo. Kotizacijo je potrebno vplačati na naslov VETRNIK, Zavod za trajnostni razvoj, izobraževanje in okoljsko svetovanje, socialno podjetje so.p., Vetrnik 15, 8282 Koprivnica na TR: SI56 0510–0801–5620-581, ABANKA d.d. Ljubljana. Plačane kotizacije se v primeru neudeležbe posveta ne povrnejo.

Za dodatne informacije kontaktirajte:


Prenočišče

V ceno kotizacije za posvetovanje ni vključeno prenočišče. Prenočišče z zajtrkom je možno v hotelih AJDA, TERMAL in Turističnem naselju. Rezervacije na TERME 3000 Moravske Toplice: 02 512 22 00 ali po e-pošti: info@terme3000.si s pripisom imena posveta. Prenočišča nudijo tudi v TIC INFO, tel: 02 538 15 20, GSM: 040 829 870, e-pošta: info@moravske-toplice.com
Stroške prevoza in nastanitve udeleženci krijejo sami.

Prijava

PRIJAVE sprejemamo do 9.4.2019 in jo lahko oddate preko E-PRIJAVE ali pošljete izpolnjeno prijavnico po elektronski pošti na naslov: zegslo20@gmail.com ali klavdija.riznar@bistra.si

Organizatorji posvetovanja

organizatorji

Organizacijski odbor:

 • Karel Lipič, predsednik
 • dr. Viktor Grilc, podpredsednik
 • dr. Peter Novak, podpredsednik
 • dr. Niko Samec
 • dr. Filip Kokalj
 • dr. Lučka Kajfež Bogataj
 • dr. Štefan Čelan
 • dr. Klavdija Rižnar
 • dr. Miran Lakota
 • dr. Tomaž Vuk
 • dr. Janez Ekart
 • dr. Marinka Vovk
 • dr. Nada Pavšer
 • mag. Jorg Hodalič
 • Drago Dervarič
 • mag. Rudi Vončina
 • Franc Cipot
 • dr. Cvetka Ribarič Lasnik
 • Vilko Pešec
 • Jože Leskovar
 • Ivan Kukovec

Kontakt

Za morebitne dodatne informacije kontaktirajte:

- Karel Lipič, Zveza ekoloških gibanj Slovenije: 064 253 580, zegslo20@gmail.com

- dr. Klavdija Rižnar, ZRS Bistra Ptuj: 02 748 02 55, bistra@bistra.si

Telefon

Zveza ekoloških gibanj Slovenije: 064 253 580
ZRS Bistra Ptuj: 02 748 02 55

Naslov strokovnega posvetovanja

Terme 3000 - Moravske Toplice
Kranjčeva ulica 12
SI-9226 Moravske Toplice
Slovenija

Pokrovitelji

Spoštovani pokrovitelji!

Obliko sodelovanja lahko izberete med možnostmi, navedenimi v nadaljevanju:

 1. GENERALNI POKROVITELJ – KLASIČNO SPONZORSTVO - 1.500,00 EUR

  Logotip pokrovitelja v obvestilih, povezanih s konferenco, zborniku posveta in na pozdravnih panojih. Pokrovitelj ima na voljo brezplačni razstavni prostor, ki zajema roll-up pano, mizo in 10 minutno predstavitev dejavnosti podjetja vsem udeležencem posveta. Pokrovitelj lahko izkoristi brezplačno udeležbo ene spremljevalne osebe.

 2. PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI - POKROVITELJ - 700,00 EUR

  Predstavitev dejavnosti v času trajanja konference. Vključuje brezplačni razstavni prostor, mizo, roll-up pano, logotip pokrovitelja v obvestilih, zborniku in na posvetu.Pokrovitelj lahko izkoristi brezplačno udeležbo ene spremljevalne osebe.

 3. RAZSTAVLJAVEC NA POSVETU - 400,00 EUR

  Ima na voljo brezplačni razstavni prostor, ki zajema roll-up pano in mizo ter objavljen logotip pokrovitelja v obvestilih in na posvetu.Razstavljavec lahko izkoristi brezplačno udeležbo ene spremljevalne osebe.

 4. OBJAVA REKLAMNEGA SPOROČILA V ZBORNIKU  POSVETA  ALI ČLANKA
  • Stranski oglas              600,00 EUR
  • ½ - stranski  oglas         400,00 EUR

Glede na 22. letno tradicijo organizacije dogodka in aktualnosti tematike, pričakujemo na konferenci vsaj 150 udeležencev. Zaradi aktualnosti tematike bo drugi dan tudi novinarska konferenca in z njo zastopanost dogodka v medijih.

ROK za prijavo sponzorstva ali pokroviteljstva posveta organizatorju : 25 . marec 2019
na naslov zavoda VETRNIK so.p.
El . pošta ista kot ZEG : zegslo20@gmail.com, GSM: 064 253 580 

POMEMBNO:
Na osnovi sklepa 3. seje Organizacijskega odbora posveta in seje Izvršnega odbora ZEG bo letošnjo tehnično in finančno izvedbo 22. strokovnega posveta (kakor tudi  ponudbe pokroviteljem in sponzorjem ) v Moravskih Toplicah prevzel : 
VETRNIK, Zavod za trajnostni razvoj, izobraževanje in okoljsko svetovanje, socialno podjetje so.p., Vetrnik 15, 8282 Koprivnica
TR: SI56 0510 – 0801 – 5620-581, ABANKA d.d. Ljubljana.
Davčna številka: 68884583 ; Matična številka: 2136236000

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite na strokovnem posvetu , kjer bo Vaša priložnost biti častni pokrovitelj posveta !

Karel Lipič, predsednik Zveze ekoloških gibanj Slovenije
zegslo20@gmail.com ali mobitelu 064 253 580

Zborniki

preteklih posvetovanj

Fotogalerije

preteklih posvetovanj

2019 Moravci - Krožna ekonomija za boljši zrak in manj odpadkov

1. dan: četrtek - 11.april 2019

2019 Moravci - Krožna ekonomija za boljši zrak in manj odpadkov

2. dan: petek - 12.april 2019

2018 Moravci - NACIONALNI PROGRAM VARSTVA OKOLJA IN NJEGOV DIALOG Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI

1. SEKCIJA: četrtek - 5.april 2018 - Dialog na področju varstva okolja in dobre prakse snovne učinkovitosti

2018 Moravci - NACIONALNI PROGRAM VARSTVA OKOLJA IN NJEGOV DIALOG Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI

2. SEKCIJA: petek - 6.april 2018 - Kakovost zraka

2017 Moravci - ODPADKI IN EMISIJE V SISTEMU KROŽNEGA GOSPODARSTVA

2017 Moravci - Sodelovanje javnosti v postopkih elektromagnetnih in jedrskih sevanj

2016 Moravci - Gospodarno z viri za sonaravni razvoj Slovenije - 1.dan

2016 Moravci - Gospodarno z viri za sonaravni razvoj Slovenije - večerja

2016 Moravci - Gospodarno z viri za sonaravni razvoj Slovenije - 2.dan

2015 Ptuj - Kako do nič odpadkov v Sloveniji

2015 Ptuj - Zemlja imamo te radi - Modna revija Inovativne obnove rabljenega tekstila

2014 Moravske toplice - Gospodarno in odgovorno

2013 Moravske toplice - Celovito ravnanje z odpadki

2012 Ptuj - Slovenija brez odpadkov